MALÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH POJMOV

CAN (CONTROLLER AREA NETWORK) – sériová dátová zbernica s maximálnou teoretickou rýchlosťou prenosu 1Mbit/s. Prostredníctvom CAN dátovej zbernice (CAN-BUS) spolu komunikuje väčšina elektronických systémov vozidla

OBD (ON BOARD DIAGNOSTIC) – systém palubnej diagnostiky, ktorý úzko spolupracuje s riadiacou jednotkou a slúži na zisťovanie, čítanie závad, ktoré vzniknú pri prevádzke motora. Od 1.1.1996 je označovaný ako OBD II alebo v Európe nazývaným EOBD.

VAG (VOLKSWAGEN AUDI GROUP) – označovanie značiek automobilov z koncernu Volkswagen

ECU (ELECTRONIC CONTROL UNIT) – alebo riadiaca jednotka, má na starosti riadenie motora, alebo poznáme aj riadiace jednotky pre ABS, airbagy, klimatizácie, komfortné systémy a podobne

EEC (ELECTRONIC ENGINE CONTROL) – označenie pre riadiace jednotky, ktoré používa najmä automobilka FORD

EMS (ELECTRONIC MANAGMENT SYSTEM) – kompletný elektronický systém riadenia motora, ktorý zahrňuje nielen riadiacu jednotku ale aj všetky ostatné akčné členy a snímače

EPROM (ERASABLE PROGRAMABLE READ ONLY MEMORY) – pamäť pre permanentné uchovávanie dát. Takisto poznáme aj pamäť typu EEPROM, ktorá je elektronicky prepisovateľná

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) – je polovodičová pamäť, ktorá slúži na krátkodobé uchovávanie dát. Po prerušení napájania sa uložené dáta vymažú

MAP (MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE) – jedna zo vstupných veličín s ktorou pracuje riadiaca jednotka. Údaje informujú o podtlaku v sacom potrubí za škrtiacou klapkou

MAT (MANIFOLD AIR TEMPERATURE) – veličina teploty vzduchu v sacom potrubý

MAF (MASS AIR FLOW) – údaj o hmotnostom prietoku vzduchu v saní motora

IAT (INTAKE AIT TEMPERATURE) – teplota vzduchu v sacom potrubí. Táto hodnota slúži ku korekciám zloženia zmesi paliva

EGO (EXHAUST GAS OXYGEN) – alebo nám viac zrozumiteľný a používanejší názov LAMBDA SONDA, čiže meranie bohatosti výfukových plynov na obsah kyslíka

EGR (EXHAUST GAS RECILCURATION) – systém na znižovanie emisií motora. Pracuje na princípe recilkulácie výfukových plynov. Systém prisáva malé množstvo výfukových plynov späť do sania.

ECT (ENGINE COOLANT TEMPERATURE) – sa označuje teplota chladiacej kvapaliny

EFI (ELECTRONIC FUEL INJECTION) – je označovanie pre vstrekovací systém, ktorý je riadený úplne elektronicky

SFI (SEQUENTIAL FUEL INJECTION) – je systém sekvenčného vstrekovania paliva
chiptuning, chip tuning, chiptuning kosice, chipovanie, chiptuning presov, chiptuning michalovce, profesionalny chiptuning, chiptuning skoda, chiptuning audi, chiptuning bmw, chiptuning vw, chiptuning seat, chiptuning volvo, čistenie dpf košice, cistenie dpf kosice, cistenie dpf, cistenie fap, cistenie filtra pevnych castic, čistenie filtra pevných častíc, čistenie filtra pevných častíc košice, cistenie fap, čistenie fap filtra, cistenie dpf filtra, čistenie dpf filtra, čistenie dpf košice, cistenie dpf kosice, cistenie dpf, cistenie fap, cistenie filtra pevnych castic, čistenie filtra pevných častíc, čistenie filtra pevných častíc košice, cistenie fap, čistenie fap filtra, cistenie dpf filtra, čistenie dpf filtra, čistenie dpf košice, cistenie dpf kosice, cistenie dpf, cistenie fap, cistenie filtra pevnych castic, čistenie filtra pevných častíc, čistenie filtra pevných častíc košice, cistenie fap, čistenie fap filtra, cistenie dpf filtra, čistenie dpf filtra, čistenie dpf košice, cistenie dpf kosice, cistenie dpf, cistenie fap, cistenie filtra pevnych castic, čistenie filtra pevných častíc, čistenie filtra pevných častíc košice, cistenie fap, čistenie fap filtra, cistenie dpf filtra, čistenie dpf filtra, dpf cistenie, fap filter cistenie, DPF.

Comments are closed.